Doska procesora CPU-DRT-AD-03 + pôvodný predný panel

Hlavná >> Doska procesora + pôvodný predný panel

Charakteristika:

Doska procesora CPU-DRT-AD-03 je základný inovačný prvok pre rozvádzače RSM/RSI, pomocou ktorého je možné postupne inovovať pôvodný rozvádzač podľa potrieb užívateľa, čím sa technické parametre starého vstrekolisu priblížia novopredávanému (presnosť regulácie teploty, spôsob vstreku hmoty do formy a pod.)

Doska procesora CPU-DRT-AD-03 + pôvodný prednný panel

Prečo si výrobok kúpiť:

Vďaka vysokej presnosti regulácie teploty je možné lisovať tenkostenné výlisky, technické výlisky, výlisky z ťažko lisovateľných hmôt a pod., ľahko diagnostikovať poruchy na plastikačnom valci, testovať prvky na lise, atď. Zároveň dôjde k náhrade dvoch pôvodných komponentov (doska procesora a doska regulácie teploty).

Nedostatky pôvodného riešenia:

 • nepostačujúca presnosť regulácie teploty (tento problém nie je možné riešiť inováciou pôvodného software, pretože hlavnou príčinou zlej regulácie teploty je nízka rozlišovacia schopnosť pôvodnej dosky regulácie teploty t. j. zmeny teploty po stupňoch)
 • vysoká nepodarkovosť pri lisovaní tenkostenných a technických výliskov
 • nemožnosť diagnostikácie chýb na plastikačnom valci
 • nedostupnosť starej súčiastkovej základne, ktorá je použitá na pôvodných doskách elektroniky a z toho vyplývajúce problémy s ich opravou

Výhody oproti pôvodnym doskám ZPA Prešov:

 1. Vysoká presnosť regulácie teploty vďaka čomu je možné:
  • lisovať výlisky, ktoré s pôvodnou doskou nebolo možné lisovať, napr. tenkostenné výlisky s hrúbkou steny 0.4 mm
  • znížiť, prípadne celkom odstrániť viditeľnú a skrytú nepodarkovosť
  • zabezpečiť rovnomerný chod stroja udržaním rovnakej viskozity vstrekovanej hmoty
 2. Ľahká diagnostikácia chýb na plastikačnom valci prostredníctvom ovládacieho panela, ktorý je súčasťou tejto dosky. Pozostáva z tlačítka, prepínača PÁSMO/TEPLOTA a trojznakového displeja, na ktorom je možné zobraziť meranú a zadanú teplotu pre každé teplotné pásmo a tiež čísla chýb, ktoré táto doska počas chodu stroja zisťuje.

  Na lisoch, ktoré vykazovali vysokú nepodarkovosť výliskov a ich majitelia ich považovali za "neopraviteľné" sa po inštalácii dosky procesora do rozvádzača RSM nepriamo zistili tieto chyby:

  • chybný kontraves pre zadanie teploty - z kontravesu sa čítala rovnaká nesprávna hodnota zadanej teploty
  • chybný FeCo článok - bez toho, aby sa zapínal ohrev na 3. pásme, meraná teplota presahovala zadanú o 10 až 14°C (FeCo článok na 2. pásme nesprávne meral, lebo bol pospájaný z niekoľkých vedení)
  • ulomený FeCo článok - počas prísunu plastikačnej jednotky vznikala na chybnom pásme chyba podregulovanie
  • ulomený napájaci drôt z jednej zo špirál na 3. pásme - vznikala chyba podregulovanie
  • zlepený kontakt na relé - vznikala chyba preregulovanie

Technické parametre:

 • 8 teplotných pásiem + 8 unifikovaných A/D vstupov + sériový port RS232
 • dve verzie programu; verzia využívajúca 4 teplotné pásma a verzia využívajúca 5 teplotných pásiem (na zadanie a signalizáciu teploty pre 5. pásmo sa využíva kontraves a led dióda KT10. Dekompresia je vyradená)
 • vysoká presnosť regulácie teploty (maximálna nepresnosť ±3°C)
 • diagnostikácia chýb (podregulovanie, preregulovanie, chybný obvod snímania teploty, nesprávne zadaná teplota z kontravesu)
 • zobrazovanie meranej teploty, zadanej teploty a čísel chýb na trojznakovom zobrazovači, ktorý je umiestnený na doske procesora

Inštalácia/montáž:

 1. výber pôvodnej dosky procesora a pôvodnej dosky regulácie teploty z kazety RSM/RSI
 2. vloženie novej dosky procesora CPU-DRT-AD-03 do kazety RSM/RSI do pozície pre dosku teploty

Obsah dodávky:

 • doska procesora
 • návod na obsluhu

Možnosti ďalšej modernizácie po zakúpení tohoto komponentu:

 1. náhrada pôvodného panelu priemyselným terminálom TES-98:
  • dokúpenie priemyselného terminálu TES-98
  • bezplatná výmena programu na doske procesora
 2. doplnenie snímačov polohy pre VSTREK/UZÁVER do bodu 1 (tri možnosti):
  1. dokúpenie snímača polohy pre VSTREK, pre UZÁVER sú použité koncové spínače SQ
  2. dokúpenie snímača polohy pre UZÁVER, pre VSTREK sú použité koncové spínače SQ
  3. dokúpenie snímačov polohy pre UZÁVER a VSTREK

  + bezplatná výmena programu na doske procesora a v terminále TES-98

 3. doplnenie P-Q bloku do bodu 2.
  • doplnenie dvoch D/A výstupov na dosku procesora (naletovanie dvoch modulov (plošných spojov) do dosky procesora)
  • dokúpenie P-Q bloku
  • bezplatná výmena programu na doske procesora a v terminále TES-98
Predajné ceny pre Slovenskú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v EUR bez DPH
Predajné ceny 614 € 584 € 554 € 522 €
Predajné ceny pre Českú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v Kč bez DPH
Predajné ceny 15 500 14 760 14 100 13 218

Nezáväzná objednávka:

V prípade predbežného záujmu o kúpu prípadne odskúšanie tohoto komponentu, vyplňte prosím nezáväzný objednávkový formulár.

Copyright © ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY. Všetky práva vyhradené. (Webdesign: Graphy Studio)