Doska procesora CPU-DRT-AD-DA-03 + priemyselný terminál TES-98

Hlavná >> Doska procesora + priemyselný terminál + 2x D/A výstupy

Charakteristika:

Zakúpením dosky procesora CPU-DRT-AD-03, dvoch D/A výstupov pre dosku procesora, priemyselného terminálu TES-98, snímačov polohy pre VSTREK/UZÁVER a P-Q bloku sa získajú nasledujúce výhody:

 • možnosť doplniť ovládací prvok zmenou programu bez nutnosti inštalácie nového hardwarového prvku (tlačidlo, prepínač a pod.) napr. kontrola na počet výliskov, zastav po nalisovaní atď.
 • zvýšenie komfortu obsluhy prostredníctvom nových funkcií (tlač certifikátov, uloženie nastavenia parametrov pre formy do pamäti, diagnostikácia prvkov na lise atď.)
 • možnosť proporcionálneho uzatvárania/otvárania uzáveru, vstreku, dekompresie
Doska procesora CPU-DRT-AD-03 + priemyselný terminál TES-98 + 2x D/A výstupy

Prečo si výrobok kúpiť:

Vďaka vysokej presnosti regulácie teploty je možné lisovať tenkostenné výlisky, technické výlisky, výlisky z ťažko lisovateľných hmôt a pod., ľahko diagnostikovať poruchy na plastikačnom valci, testovať prvky na lise, atď. Zároveň dôjde k náhrade piatich pôvodných komponentov (doska procesora, doska regulácie teploty, doska výstupov 0.2A, doska prepínačov teploty, doska dekadických spínačov) a koncových spínačov SQ pre VSTREK/UZÁVER.

Technické parametre:

 • 8 teplotných pásiem + 8 unifikovaných A/D vstupov + 2 D/A výstupy + sériový port RS232
 • vysoká presnosť regulácie teploty (maximálna nepresnosť ±3°C)
 • zobrazovanie meranej teploty, zadanej teploty a čísel chýb na trojznakovom zobrazovači, ktorý je umiestnený na doske procesora
 • aplikačný program umožňuje zadávať parametre cez obrazovku terminálu TES-98 formou menu, zobrazuje technologické časy, stavy a chybové hlásenia, tlačí nastavené parametre pre formu a certifikát o výlisku na externej tlačiarni, zálohuje parametre pre 30 foriem do zálohovanej pamäti, umožňuje testovať prvky na lise, zadať tlak P a rýchlosť Q pre 3 úseky uzatvárania uzáveru, otvárania uzáveru, vstreku a dekompresie.

  Samostatne sa volí tlak a rýchlosť pre ťahače jadier, hydraulický vyrážač, čiastočné uzatváranie uzáveru, zoradenie atď. Na UZÁVER a VSTREK sa musia použiť snímače polohy, hydraulika sa musí prerobiť na PQ blok.

Inštalácia/montáž:

 • montáž do rozvádzača RSM/RSI vykoná firma ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY. Dôvodom je nutnosť meniť pôvodnú kabeláž.

Obsah dodávky:

 • doska procesora CPU-DRT-AD-DA-03
 • priemyselný terminál
 • snímače polohy pre VSTREK/UZÁVER
 • P-Q blok
 • spojovací materiál a prepojovacie káble
 • návod na obsluhu
Predajné ceny pre Slovenskú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v EUR bez DPH
Procesor + terminál 1 523 € 1 447 € 1 370 € 1 294 €
Snímače polohy 839 € 839 € 839 € 839 €
Spolu (bez PQ bloku) 2 362 € 2 286 € 2 209 € 2 133 €
Predajné ceny pre Českú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v Kč bez DPH
Procesor + terminál 38 570 36 640 34 700 32 700
Snímače polohy 21 260 21 260 21 260 21 260
Spolu (bez PQ bloku) 59 830 57 900 55 960 53 960

Nezáväzná objednávka:

V prípade predbežného záujmu o kúpu prípadne odskúšanie tohoto komponentu, vyplňte prosím nezáväzný objednávkový formulár.

Copyright © ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY. Všetky práva vyhradené. (Webdesign: Graphy Studio)