Nové elektronické moduly do rozvádzačov RSM/RSI

Hlavná >> Nové elektronické moduly do rozvádzačov RSM/RSI

Doska procesora CPU-DRT-AD-03

Základný inovačný prvok pre rozvádzače RSM/RSI, pomocou ktorého je možné postupne inovovať pôvodný rozvádzač podľa potrieb užívateľa, čím sa technické parametre starého vstrekolisu priblížia novopredávanému (presnosť regulácie teploty, spôsob vstreku hmoty do formy a pod.)

Viac informácií

Modifikácie:

Riadiaci systém RSTES-98

Riadiaci systém RSTES-98 sa používa na inováciu rozvádzačov RSM/RSI/RSL a pre výrobu nových rozvádzačov, ktoré sú umiestnené buď v samostatných skriniach alebo sú zabudované do vstrekovacieho lisu na plasty.

Viac informácií

Priemyselný terminál TES-98

Pri inovácii rozvádzačov riadiacich vstrekovacie lisy na plasty pomocou procesora CPU-DRT-AD-(DA)-03 a riadiaceho systému RSTES-98, priemyselný terminál TES-98 nahrádza pôvodný predný panel rozvádzača pozostávajúci z klasických mechanických nastavovacích a zobrazovacích prvkov ako sú prepínače, vypínače, dekadické spínače, meracie prístroje, zobrazovacie led diódy a pod.

Viac informácií

Doska výstupov DV-8OUT-2A-03

Doska výstupov v modifikácii DV-8OUT-2A-03 sa používa ako náhrada jednej dosky výstupov 2A v rozvádzačoch RSM/RSI pre vstrekovacie lisy CS/CSY. Výstupy sú galvanicky oddelené a chránené proti preťaženiu a skratu.

Viac informácií

Doska výstupov DV-24OUT-2A-03

Doska výstupov v modifikácii DV-24OUT-2A-03 sa používa ako náhrada troch dosiek výstupov 2A v rozvádzačoch RSM/RSI pre vstrekovacie lisy CS/CSY. Výstupy sú galvanicky oddelené a chránené proti preťaženiu a skratu.

Viac informácií

Doska vstupov DV-32IN-07

Doska vstupov v modifikácii DV-32IN-07 sa používa ako náhrada jednej dosky vstupov v rozvádzačoch RSM/RSI pre vstrekovacie lisy CS/CSY.

Viac informácií


Doska vstupov DV-64IN-07

Doska vstupov v modifikácii DV-64IN-07 sa používa ako náhrada dvoch dosiek vstupov v rozvádzačoch RSM/RSI pre vstrekovacie lisy CS/CSY.

Viac informácií


Copyright © ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY. Všetky práva vyhradené. (Webdesign: Graphy Studio)