Priemyselný terminál TES-98

Hlavná >> Priemyselný terminál

Charakteristika:

Pri inovácii rozvádzačov riadiacich vstrekovacie lisy na plasty pomocou procesora CPU-DRT-AD-03 resp. CPU-DRT-AD-DA-03 a riadiaceho systému RSTES-98, priemyselný terminál TES-98 nahrádza pôvodný predný panel rozvádzača pozostávajúci z klasických mechanických nastavovacích a zobrazovacích prvkov ako sú prepínače, vypínače, dekadické spínače, meracie prístroje, zobrazovacie led diódy a pod.

Umožňuje zadávať parametre pre riadený proces z klávesnice a zobrazovať nastavené a merané parametre, chybové správy a pod. z riadeného procesu na podsvietenom displeji.

Výhodou uvedeného riešenia je možnosť rozširovať počet ovládacích prvkov úpravou softvéru. Elektronika terminálu je uzatvorená v plechovom kryte, ktorý je z prednej strany prelepený fóliou, ktorá zabezpečuje krytie IP 65 (spredu).

Terminál je určený pre zabudovanie do rozvádzača, ktorý zabezpečí požadované krytie z ostatných strán.

Okrem uvedeného, priemyselný terminál TES-98 je možné použiť ako vstupno-výstupné zariadenie riadiacich systémov, ku ktorým sa pripája cez sériové rozhranie RS232 (napr. s riadiacím systémom SAIA PCD2 sa používa pre riadenie vstrekolisov). V tomto prípade sa priemyselný terminál TES-98 správa ako vstupno-výstupná konzola, ktorej činnosť sa riadi sadou zabudovaných príkazov cez sériový port.

Priemyselný terminál

Prečo si výrobok kúpiť:

Nutný komponent pre inováciu rozvádzačov riadiacich vstrekovacie lisy na plasty pomocou procesora CPU-DRT-AD-03 resp. CPU-DRT-AD-DA-03 a riadiaceho systému RSTES-98

Technické údaje (všeobecné):

 • klávesnica pozostávajúca z 32 kláves, ktoré sú rozdelené do troch funkčných blokov.

  Popis klávesnice si môže urobiť užívateľ sám zasunutím papierových prúžkov s odpovedajúcim popisom do štrbín, ktoré sú vytvorené medzi prednou fóliou a krytom.
 • 4 x 40 znakový LCD displej s podsvietením
 • dva sériové porty s rozhraním RS232. Pomocou mikroprepínačov je možné definovať sériový znak (počet datových bitov, párna/nepárna/žiadna parita, jeden alebo dva stopbity) a rýchlosť prenosu 9600Bd, 4800Bd, 2400Bd, 1200Bd, 600Bd, 300Bd, 150Bd a 75Bd. Prepojkami na plošnom spoji je možné určiť, či budú alebo nebudú galvanicky oddelené.
 • jeden paralelný port s rozhraním CENTRONIX
 • hodiny reálneho času
 • dve osmice mikroprepínačov, určené pre konfigurovanie sériovych portov
 • Napájanie TES-98 z jednosmerného zdroja 20-30V/1A alebo striedavého 16-26V/1A

Inštalácia/montáž:

 • montáž priemyselného terminálu TES-98 zabezpečí firma ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY.

Obsah dodávky:

 • priemyselný terminál TES-98
 • návod na obsluhu
Predajné ceny pre Slovenskú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v EUR bez DPH
Predajné ceny 614 € 584 € 554 € 522 €
Predajné ceny pre Českú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v Kč bez DPH
Predajné ceny 15 500 14 760 14 100 13 218

Nezáväzná objednávka:

V prípade predbežného záujmu o kúpu prípadne odskúšanie tohoto komponentu, vyplňte prosím nezáväzný objednávkový formulár.

Copyright © ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY. Všetky práva vyhradené. (Webdesign: Graphy Studio)