Úprava programu pre pôvodný procesor RSM/RSI

Hlavná >> Úprava programu pre pôvodný procesor RSM/RSI

Program pre RSM/RSI88/195/371/1025 verzia 15:

Firma ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY na základe požiadaviek zákazníkov upravila pôvodnú verziu programu pre pôvodný procesor RSM/RSI88/195/371/1025 verzia 13 na verziu 15.

Hlavným impulzom pre inováciu programu RSM88/195/371/1025 verzia 13 bola skutočnosť, že v dôsledku zlej funkcie magnetu Y9 "Zapínanie tlaku hlavného čerpadla", dochádzalo k zničeniu motora použitého na plastikáciu (šnekovanie).

Zároveň sa odstránila chyba pre "Vstrek s trvalou plastikáciou", doplnila sa možnosť odskúšať všetky programy uzatvárania/otvárania uzáveru v režime "Ručne" (aj čiastočné uzatváranie a vyrážanie), vyrážanie sa uskutoční buď na SQ4, SQ27 alebo SQ3 pričom je možné navoliť, či sa vyrážač má po vyrážaní vrátiť do východzej polohy alebo má ostať vysunutý, návrat ťahačov jadier sa zrealizuje buď na SQ31 alebo na SQ3, v režime "Ručne" sa otváranie uzáveru ukončí na SQ3 aj pri stlačenom tlačidle SB2, (v programe verzia 13 sa pri stlačenom tlačidle SB2 otváranie uzáveru na SQ3 neukončilo, v dôsledku čoho dochádzalo k poškodeniu mechanického vyrážača, napr. k odtrhnutiu reťazí), ..

Súčasťou dodávky je aj "Návod na obsluhu".

Predajné ceny pre Slovenskú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v EUR bez DPH
Predajné ceny 130 € 124 € 117 € 110 €
Predajné ceny pre Českú republiku:
Počet kusov 1 2-3 4-5 6 a viac
* Uvedené ceny sú v Kč bez DPH
Predajné ceny 3 150 2 990 2 840 2 640

Nezáväzná objednávka:

V prípade predbežného záujmu, vyplňte prosím nezáväzný objednávkový formulár.

Úprava programu podľa požiadaviek zákazníka:

v cenách od 270 € bez DPH resp. 6 400 Kč bez DPH.

Nezáväzná objednávka:

V prípade predbežného záujmu, vyplňte prosím nezáväzný objednávkový formulár.

Copyright © ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY. Všetky práva vyhradené. (Webdesign: Graphy Studio)